Ergotherapie bij arbeid

Arbeid

Ergotherapie richt zich op alle activiteiten in het dagelijks leven. Arbeid is daar één van.

Want wanneer u door psychische of lichamelijke beperkingen uw werk niet meer (volledig) kunt uitvoeren, is dat vervelend voor uzelf en voor uw werkgever. U moet gaan zoeken naar een balans tussen wat u aankunt en wat u doet, zowel in uw privéleven als op uw werk. Een ergotherapeut kan u hierbij helpen.

Ergotherapie bij arbeid

Allereerst moet uitgezocht worden waar de knelpunten zitten. Wat zijn de klachten, en waar komen ze vandaan? Wat triggert de klachten?

Wat zeker ook belangrijk is, is in kaart brengen wat u aan kunt. Hiermee kan namelijk bekeken worden hoe u het beste belast kunt worden, of er activiteiten uit te breiden zijn en of er activiteiten juist verminderd moeten worden. U leert uw grenzen te bewaken en binnen uw grenzen de mogelijkheden beter te benutten.

Omdat de klachten waarbij de ergotherapeut ingeschakeld wordt zeer divers zijn, is er niet één standaard aanpak die we u zo kunnen uitleggen. Om u toch een idee te geven van wat er onder andere mogelijk is, geven we hieronder een aantal voorbeelden van wat de ergotherapeut kan bieden;

  • Advies geven met betrekking tot de werkplek.
  • De belasting en belastbaarheid onderzoeken (zowel werk gerelateerd als in de privésituatie).
  • Begeleiden in werkhervatting, inzichtelijk maken wat en hoeveel er mogelijk is, om zo te kunnen adviseren over bijvoorbeeld de hoeveelheid uren waarop iemand kan werken, maar ook over de aard van de werkzaamheden die uitgevoerd kunnen worden.
  • Instructies geven m.b.t. tillen en werkhouding
  • Advisering in benodigde hulpmiddelen en de eventuele vergoedingen hiervoor

Zoals gezegd, dit zijn slechts een aantal voorbeelden. Heeft u nog twijfels of het in uw geval zinvol is om een ergotherapeut in te schakelen? Of bent u werkgever en wilt u informatie over de mogelijkheden voor uw werknemer(s)? Neem dan gerust contact met ons op om hiernaar te informeren.

Vanaf 23 december 2023 is De Zeeuwse Ergo gesloten.
Per 1 januari 2024 gaan wij verder onder de vlag van De Blaeij actief & vitaal.

U kunt ons vanaf 1 januari 2024 telefonisch bereiken op 0111 65 25 25. E-mails kunt u sturen naar ergo@deblaeijactiefenvitaal.nl