Wat is ergotherapie?

Ergotherapie richt zich op dagelijkse handelingen

Wanneer dagelijkse handelingen moeilijk of onmogelijk uit te voeren zijn door een ziekte of beperking, zal de ergotherapeut u helpen met het weer mogelijk maken hiervan.

Ergotherapie is altijd maatwerk; Er is niet een van te voren opgesteld plan dat bij bepaalde ziektebeelden doorlopen wordt. Het draait om de patiënt en diens klachten, zaken die door hem of haar belangrijk gevonden worden en de moeilijkheden en mogelijkheden die aanwezig zijn. De ergotherapeut start daarom altijd eerst met het bespreken van de situatie en de ondervonden problemen.

Ergotherapie kan uit verschillende elementen bestaan

Activiteitentraining

Opnieuw of op een andere manier leren handelen.

Educatie

Uitleg over uw aandoening of ziekte en de gevolgen ervan.

Hulpmiddelen

Advies over hulpmiddelen die u kunnen helpen en op welke manier u deze hulpmiddelen kunt aanschaffen.

Coaching

Balans vinden in het verdelen van uw energie.

Strategietraining

Zo goed mogelijk leren omgaan met de gevolgen van uw ziekte door het gebruik van strategieën.

Mantelzorgtraining

mantelzorgers leren hun taken zo uit te voeren dat overbelasting voorkomen of verminderd kan worden.

Vanaf 23 december 2023 is De Zeeuwse Ergo gesloten.
Per 1 januari 2024 gaan wij verder onder de vlag van De Blaeij actief & vitaal.

U kunt ons vanaf 1 januari 2024 telefonisch bereiken op 0111 65 25 25. E-mails kunt u sturen naar ergo@deblaeijactiefenvitaal.nl