De behandeling

Hoe verloopt de behandeling bij de ergotherapeut?

Kennismaking

Eerst maakt u kennis met de ergotherapeut. U vertelt welke problemen u in het dagelijks handelen ervaart als gevolg van uw ziekte of letsel. Ook de eventuele hulpvragen van de mensen om u heen komen aan bod.

Diagnose

Om de behandeling goed vorm te kunnen geven is het noodzakelijk om duidelijk te krijgen wat er mis gaat tijdens de activiteiten. De ergotherapeut bekijkt samen met u de activiteit om te zien wat wel en niet goed lukt. Soms worden er een aantal testjes afgenomen. Samen met u wordt aan de hand van deze informatie een plan gemaakt voor de behandeling.

Behandeling

De behandeling is maatwerk en volledig afgestemd op uw hulpvraag en mogelijkheden. De behandeling vindt zoveel mogelijk plaats in uw eigen omgeving. Op deze manier kunt u de activiteiten uitvoeren in een vertrouwde omgeving.

Evaluatie

Na een aantal weken heeft u nogmaals contact met de ergotherapeut om te kijken hoe het gaat. Wanneer u nog vragen heeft, worden er een paar vervolgafspraken gepland. Als u geen vragen meer heeft, rondt u samen met de ergotherapeut de behandeling af.

Vanaf 23 december 2023 is De Zeeuwse Ergo gesloten.
Per 1 januari 2024 gaan wij verder onder de vlag van De Blaeij actief & vitaal.

U kunt ons vanaf 1 januari 2024 telefonisch bereiken op 0111 65 25 25. E-mails kunt u sturen naar ergo@deblaeijactiefenvitaal.nl