Ergotherapie voor valpreventie

Vallen en angst voor vallen

Iedereen kan natuurlijk een keer vallen. Tijdens het uitoefenen van een sport, van het keukentrapje af, over een losse stoeptegel, het kan een keer gebeuren. Sommigen van ons hebben echter een grotere kans op vallen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan ouderen, personen met een verminderd gezichtsvermogen of bepaalde medicijngebruikers.

Helaas veroorzaakt een val vaak vervelende schade aan het lichaam. Deze schade moet weer herstellen en kan u (meer) afhankelijk maken van anderen. Maar niet alleen een daadwerkelijke val veroorzaakt schade, ook de angst voor vallen heeft nadelige effecten op uw lichaam. Door de angst beweegt u minder natuurlijk, wat in een verkeerde houding en onnodige spierspanning resulteert. Het is vaak zelfs zo dat iemand eerder valt wanneer hij angst heeft om te vallen dan iemand die hiervoor geen angst heeft.

Vallen en angst hiervoor moeten dus zo veel mogelijk voorkomen worden. Binnen de ergotherapie is daarom een speciale richtlijn opgezet; de valpreventie.

Ergotherapie voor valpreventie

Omdat in uw eigen omgeving de kans op vallen het grootst is, zal de ergotherapeut in de meeste gevallen bij u thuis komen. U gaat hier samen in gesprek over uw dagelijkse bezigheden. De ergotherapeut zal onderzoeken bij welke handelingen uw kans om te vallen groot is en hoe u deze handelingen precies uitvoert. Er zal hierbij gekeken worden naar uw bewegingen en naar de veiligheid van de omgeving.

De ergotherapeut kan u ook training geven in het uitvoeren van uw handelingen. Deze handelingen kunnen zowel binnen- als buitenshuis zijn. U leert hoe u uw dagelijkse activiteiten op een veilige manier uitvoert. Niet alleen heeft u hierdoor minder kans om te vallen, ook krijgt u hierdoor het vertrouwen in uw eigen kunnen terug.

In sommige gevallen adviseert de ergotherapeut om een bepaald hulpmiddel te gaan gebruiken. Wanneer dit nodig is, zult u tevens advies krijgen in welk hulpmiddel voor u het meest geschikt is en hulp bij de aanschaf hiervan. Als er een mogelijkheid is een vergoeding te krijgen voor uw hulpmiddel, zal de therapeut u ook hierin adviseren en begeleiden.

Vanaf 23 december 2023 is De Zeeuwse Ergo gesloten.
Per 1 januari 2024 gaan wij verder onder de vlag van De Blaeij actief & vitaal.

U kunt ons vanaf 1 januari 2024 telefonisch bereiken op 0111 65 25 25. E-mails kunt u sturen naar ergo@deblaeijactiefenvitaal.nl