Ergotherapie bij hersenletsel

NAH, hersenletsel

Bij niet aangeboren hersenletsel gaan handelingen die voorheen vanzelfsprekend waren vaak ineens moeilijk. Ook kan het gedrag veranderen en het communiceren moeizamer gaan.

Dit is erg moeilijk en confronterend voor de patiënt. Ook diens omgeving moet een manier vinden om hier mee om te gaan. De ergotherapeut kan hierin voor zowel de patiënt, als diens omgeving een oplossing bieden.

Ergotherapie bij hersenletsel

Het doel van ergotherapie is de kwaliteit van uw leven vergroten, door een oplossing te vinden voor problemen die u ervaart bij uw dagelijkse bezigheden. Deze bezigheden lopen erg uiteen, dit kan bijvoorbeeld gaan om het aankleden, de hond uitlaten of zelfs werkzaamheden weer oppakken.

Er wordt samen met u gekeken naar de knelpunten in uw dagelijks leven. Wat kan er makkelijker? Wat kunt u beter op een andere manier uitvoeren? Hoe kunt u uw bezigheden het beste over de dag verdelen? Door hierin aanpassingen te maken, soms klein en soms groot, wordt uw zelfstandigheid vergroot.

In de meeste gevallen komt de ergotherapeut bij u thuis. Hierdoor hoeft u de deur niet uit en vindt de therapie plaats in de omgeving waar u de meeste problemen ervaart. U kunt dan samen met uw therapeut heel gericht kijken naar oplossingen die in uw thuissituatie mogelijk zijn.

Soms wordt er door de ergotherapeut een hulpmiddel geadviseerd. U kijkt dan samen naar welk hulpmiddel voor u het beste zou zijn, hoe u hieraan komt en of u hiervoor een vergoeding kunt krijgen.

Vanaf 23 december 2023 is De Zeeuwse Ergo gesloten.
Per 1 januari 2024 gaan wij verder onder de vlag van De Blaeij actief & vitaal.

U kunt ons vanaf 1 januari 2024 telefonisch bereiken op 0111 65 25 25. E-mails kunt u sturen naar ergo@deblaeijactiefenvitaal.nl