Ergotherapie bij dementie

Dementie

Bij dementie is er sprake van problemen met de zenuwcellen in de hersenen, of de verbindingen tussen deze cellen. Deze cellen en verbindingen kunnen kapot gaan of niet meer goed werken. Door afname van deze zenuwcellen functioneren de hersenen minder goed.

Het meest bekende symptoom van dementie is geheugenverlies. Enkele andere symptomen zijn problemen met denken, het niet op woorden kunnen komen (afasie), veranderingen in het karakter en problemen met het uitvoeren van handelingen (apraxie). En dit is nog maar een kleine greep uit alle symptomen en klachten die kunnen voorkomen bij dementie.

Het is dan ook overbodig uit te leggen hoe groot de impact van dementie op het leven van een patiënt en diens omgeving is.

Hoewel dementie niet te genezen is (in sommige  gevallen wel te vertragen middels medicatie), is het uiteraard wel gewenst om het levensgenot en de zelfstandigheid zo groot mogelijk te houden. Hierin kan ergotherapie u helpen.

Ergotherapie bij dementie

De ergotherapeut zal allereerst achterhalen waar de grootste probleemvlakken liggen. Welke handelingen kunt u niet of nauwelijks meer uitvoeren? En welke handelingen kunt u juist wel zelf uitvoeren? Welke activiteiten maken voor u het leven waardevol en zijn dus belangrijk om zo lang mogelijk te blijven doen?

Een aantal voorbeelden van de activiteiten die ter sprake kunnen komen;

  • Huishoudelijke activiteiten
  • In de tuin werken
  • Sociale contacten
  • Schrijven
  • Aankleden
  • Vervoer
  • Opstaan uit bed

Zodra duidelijk is waar de knelpunten zitten en waar winst te behalen valt in uw zelfredzaamheid, zal de ergotherapeut u middels tips en uitleg begeleiden in het zelf oppakken van activiteiten. Vaak is het hierin waardevol om eventuele mantelzorger(s) bij het traject te betrekken*, om gezamenlijk een goede balans te kunnen vinden tussen de hulpbehoevendheid en zelfstandigheid.

Om een zo helder mogelijk beeld te krijgen van uw handelingen en de omgeving waarin u deze uitvoert, komt de ergotherapeut doorgaans bij u thuis. Hierdoor is het mogelijk goed te observeren hoe de knelpunten ontstaan en wat voor mogelijkheden er zijn tot aanpassing.

Het doel is uiteindelijk om de levenskwaliteit van zowel u als uw mantelzorgers zo groot mogelijk te maken en houden.

Wilt u meer weten over ergotherapie en mantelzorgers? Lees dan onze pagina over mantelzorgers. 

Vanaf 23 december 2023 is De Zeeuwse Ergo gesloten.
Per 1 januari 2024 gaan wij verder onder de vlag van De Blaeij actief & vitaal.

U kunt ons vanaf 1 januari 2024 telefonisch bereiken op 0111 65 25 25. E-mails kunt u sturen naar ergo@deblaeijactiefenvitaal.nl