Ergotherapie bij chronische pijn

Chronische pijn

Wanneer pijn langer aanwezig is dan drie maanden wordt het chronische pijn genoemd. De pijn is in de meeste gevallen continu aanwezig, wat uiteraard erg veel invloed heeft op het dagelijks leven. Chronische pijn kan in ieder deel van het lichaam voorkomen en kan jarenlang aan blijven houden.

Het continu hebben van pijn heeft grote consequenties. Want alsof de pijn nog niet vervelend genoeg is, komen er vaak ook andere klachten om de hoek kijken. Vermoeidheid is een van de meest gehoorde gerelateerde klachten, maar ook vereenzaming en depressiviteit komen vaak voor als gevolg van chronische pijn.

Wanneer u chronische pijn heeft, verklaarbaar of onverklaarbaar, is het raadzaam contact op te nemen met een ergotherapeut.

Ergotherapie bij chronische pijn

Omdat chronische pijn verstrekkende gevolgen heeft voor uw gehele leven bekijkt de ergotherapeut samen met u eerst het complete plaatje. Hoe brengt u uw dagen door? Tegen welke moeilijkheden loopt u aan? Hoe voert u precies uw dagelijkse bezigheden uit? Wat voor andere klachten heeft u?

Het doel van de ergotherapie is uw zelfstandigheid en plezier in het leven te vergroten. Vaak hangen deze twee samen. De ergotherapeut kan bijvoorbeeld aanpassingen in uw dagritme voorstellen, zodat uw belasting en belastbaarheid weer dichter bij elkaar komen. Ook kan ze u tips geven over hoe u bepaalde handelingen het beste kunt uitvoeren, zodat u uw spieren leert ontlasten en op de juiste manier belasten. De besproken handelingen lopen ver uiteen, van stofzuigen tot schrijven, van traplopen tot tuinieren. Zelfs werken met chronische pijn is een onderwerp waar de ergotherapeut u in kan begeleiden.

De ergotherapeut zal u meer bewust laten worden van welke factoren uw klachten beïnvloeden. Dit kunnen buiten lichamelijke factoren ook psychische factoren zijn. Wanneer u hier inzicht in heeft, krijgt u namelijk ook de mogelijkheid terug zelf invloed uit te oefenen op uw klachten.

Soms gebeurt het dat er een hulpmiddel nodig is. De ergotherapeut kan hierin adviseren en u begeleiden bij de keuze en aanschaf.

Vanaf 23 december 2023 is De Zeeuwse Ergo gesloten.
Per 1 januari 2024 gaan wij verder onder de vlag van De Blaeij actief & vitaal.

U kunt ons vanaf 1 januari 2024 telefonisch bereiken op 0111 65 25 25. E-mails kunt u sturen naar ergo@deblaeijactiefenvitaal.nl