Ergotherapie en de Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning, Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verplicht de gemeenten in Nederland om alle burgers in staat te stellen zo goed mogelijk deel te nemen aan de samenleving. De gemeenten bieden ondersteuning en voorzieningen, om zo de zelfredzaamheid te vergroten. De aanvraag van een voorziening in het kader van de Wmo kan worden begeleid door een ergotherapeut.

Ergotherapie en de Wmo

Indien nodig is er dus de mogelijkheid een voorziening aan te vragen bij de gemeente. U kunt hierbij denken aan onder andere vervoersvoorzieningen, een rolstoel of woningaanpassingen.

Wanneer u een voorziening nodig heeft kan de ergotherapeut u gedurende het gehele proces begeleiden. Dit begint bij het in kaart brengen van de problematiek en het bekijken of en welke voorziening de problematiek zou kunnen verminderen of oplossen.

Als door de aanschaf van een voorziening de zelfredzaamheid inderdaad vergroot kan worden en u hierdoor weer beter mee kunt in de maatschappij, is er een optie om de voorziening aan te vragen. Ook bij deze aanvraag zal de ergotherapeut u helpen, evenals bij het beargumenteren van de eisen waaraan de voorziening moet voldoen om u vooruit te kunnen helpen. Dit is niet alleen prettig voor u maar ook voor de ontvangende gemeente, want zij heeft dan direct een volledig onderbouwd overzicht.

Indien de voorziening wordt toegekend en geleverd, zal de ergotherapeut u vervolgens adviseren in de omgang met uw voorziening.

Vanaf 23 december 2023 is De Zeeuwse Ergo gesloten.
Per 1 januari 2024 gaan wij verder onder de vlag van De Blaeij actief & vitaal.

U kunt ons vanaf 1 januari 2024 telefonisch bereiken op 0111 65 25 25. E-mails kunt u sturen naar ergo@deblaeijactiefenvitaal.nl